About my work

Inspired by the forms of nature, light and colour; mathematics and patterns; cosmology; (art)history, anthropology and the properties of materials. Also fascinated by the origin of materials and products. Through experimenting and exploring tactile qualities of materials and techniques I can make interaction possible. I have actually developed a way of creating that is very natural, so I don't always start with an idea but let myself be guided by the characteristics of the material. The main purpose in my work is to stimulate curiosity and to engage the viewer initially by sensory perception.

 

Creating autonomous and applied art and working with digital or craft techniques is a daily creative process.

In essence it is the artistic expression that comes from within following my intuition, non-linear thinking, reflecting on thoughts and emotions, awaken the imagination and ask questions. My abstract work is often about the expressiveness of line, shape, surface, light and colour in relation to space. By experimenting with visual aspects, tactile qualities of materials and seeking to find the appropriate context more possibilities arise to establish a dialogue with the works.

Geïnspireerd door de vormen van de natuur, licht en kleur; mathematische constructies en patronen; kosmologie; (kunst)geschiedenis, antropologie en de eigenschappen van materialen. Ook gefascineerd in de herkomst van materialen en producten en doe hier graag onderzoek naar. Door te experimenteren en tactiele kwaliteiten van materialen en technieken te verkennen kan ik interactie mogelijk maken. Ik heb eigenlijk een manier van creëren ontwikkeld die heel natuurlijk is, dus ik begin niet altijd met een idee maar laat me leiden door karakteristieke materiaaleigenschappen. Het belangrijkste doel van mijn werk is het stimuleren van nieuwsgierigheid en de kijker te betrekken aanvankelijk vanuit de zintuiglijke waarneming.

Het creëren van autonome en toegepaste kunst en werken met digitale of ambachtelijke technieken is een dagelijks creatief proces.

In wezen is het de artistieke expressie die van binnenuit ontstaat, op mijn intuïtie volgt, niet-lineaire denken, reflecteren op gedachten en emoties, verbeeldingskracht en vragen stellen. In mijn abstracte werk gaat het vaak om de zeggingskracht van lijn, vorm, textuur, licht en kleur in relatie tot de ruimte. Door te experimenteren met visuele aspecten, tactiele kwaliteiten van materialen en te zoeken naar de juiste context ontstaan ​​meer mogelijkheden om een ​​dialoog met de werken verder tot stand te brengen.

Works:

Paintings

Installations

Ceramics

Glassware

Furniture

Objects

Prints

Elanor van der Zwet 

B.F.A. 1999. Bachelor of Fine Arts and Design.

Started B.A graphic design at the Royal Academy of Art, The Hague (K.A.B.K), The Netherlands. Completed degree at Elam School of Fine Arts, University of Auckland, New Zealand.

 

B.Ed. 2015. Bachelor of education in fine arts and design. 

(Eerstegraads onderwijsbevoegdheid).

University of Rotterdam, The Netherlands.

Artist / Designer / Educator. www.studioelanor.com

Design director / Founder. www.designstudio777.nl

Museum educator / Tour guide / Program officer. www.kunstmuseum.nl

 

Art (ckv) coordinator / Teacher. De Vrije School Den Haag

  • Instagram Social Icon

One eye sees and the other one feels. Paul Klee

Only by feeling intuitively, seeing much and  comparing can one arrive at a full appreciation of the new. Piet Mondriaan

Colour is a property of light, 

colour is atmosphere, 

colour is experience, 

colour is mood,

colour is energy,

colour is perspective,

colour is life.

Sensory perception connects us to the world. In my view design is about wanting to delight the senses, try to make socially, ecologically and sustainably conscious decisions, whilst also feeding the soul and intellect. 

1/5

Success! Message received.

1/2

Design studio 777 projects